perjantai 12. joulukuuta 2014

Onko säännöt kaikille samat?

Otsikon kysymys nousee yllättävän usein esille kun keskustellaan rescuekoirien tuonneista Suomeen. Rescuekoirien välittäjissä on kaksi ryhmää: vastuulliset rekisteröityneet yhdistykset sekä yksityisesti koiria välittävät henkilöt. Mikä näiden kahden ero on yleisesti ottaen - ja koskeeko heidän toimintaansa samat pelisäännöt ja velvollisuudet?

Rekisteröity yhdistys on Suomeen nimensä mukaisesti rekisteröity yhdistys. Yhdistyksen tiedot löytyvät  yhdistysrekisteristä. Rekisteröity yhdistys on kirjanpitovelvollinen toiminnastaan. Yhdistyksen rahaliikenne kulkee yhdistyksen pankkitilien kautta ja mahdollista rahankeruuta varten on myönnetty lupa. Yhdistys toimii yhteistyössä kohdemaansa koiratarhojen kanssa. Yhdistys on rekisteröitynyt Eviraan kaupalliseksi maahantuojaksi ja koirista tehdään lähtömaassa TRACES-tarkastus. Yhdistyksillä on selkeät nettisivut joissa kerrotaan laajasti toiminnasta, kohdemaan tilanteesta, rahaliikenteestä,  adoptioprosessista sekä kerrotaan viranomaistahojen myöntämät rekisteröintinumerot. 

Yksityisesti koiria välittävä taho on yleensä kohdemaassa asuva henkilö. Rahaliikenne menee yksityiselle pankkitilille. Samaiselle tilille usein pyydellään rahaa "kummikoiramaksuihin" tai eläinten ruokaan ja eläinlääkärimaksuihin. Yksityinen välittäjä usein kertoo ettei hänen tarvitse olla rekisteröinyt Eviraan maahantuojaksi eikä koirista tarvitse tehdä TRACES-rekisteröintiä. Myös rahankeruuluvan puuttumista perustellaan erinäisin syin miksi ei tarvitse lupaa hankkia. Yksityisesti toimivat tahot yleensä ilmoittelevat Facebookissa, nettisivuja ei ole eikä kunnon tietoa saa oikein mistään. 

Mitä tästä on mieltä Evira? Keskustelin heidän kanssaan aiheeseen liittyen - koskien rekisteröitymistä maahantuojaksi ja TRACES-velvoitetta. Alla Eviran sähköpostitse antamaa ohjeistusta asiaan eikä tekstiä ole virallisessa ohjemuodossa - mutta tekstin jakamiseen on Eviran lupa tästä huolimatta. Samaisen kokonaisen info-pdf:n saa jokainen Evirasta. Toivon että jokainen ymmärtäisi että säännöt ovat kaikille samat - kun adoptoit koiran jonkun välittävän tahon kautta (=et itse koiraa suoraan tarhalta adoptoi ja matkusta sen kanssa Suomeen). Kursivoitu teksti on lainaus Eviran pdf-infosta asiaan. 

"Kaupalliseksi tuonniksi voidaan laskea yhdistyksen/yksityishenkilön/muun tahon toiminta, jossa koiria tuodaan jatkuvasti EU-maista Suomeen. Koirat välitetään tai myydään Suomessa eteenpäin uusille omistajille eli ne eivät jää alkuperäisen tuojan huomiin. Tällöin rekisteröidytään Eviraan kaupalliseksi maahantuojaksi sekä Traces-järjestelmään.

Ei-kaupallista tuontia on jos yksityishenkilö hakee itse itselleen, hänelle lähetetään rahtina tai joku hänen ystävänsä käy hänelle hakemassa yhden tai muutamia koiria EU-maasta. Ei-kaupallista tuontia on myös jos koiranomistaja käy ulkomailla lomalla tai näyttelyssä ja palaa takaisin Suomeen. Näissä tapauksissa riittää, että tuontivaatimuksia Suomeen palatessa noudatetaan. 


Jos yhdistys/yksityishenkilö tuo pieniä määriä koiria Suomeen EU-maista vuosittain, sanotaanko ehkä n. 5-6 kpl maksimissaan, silloin emme ole vaatineet rekisteröitymistä Eviraan kaupalliseksi tuojaksi. Jos tuontia on lähemmäs 10 kpl tai enemmän vuosittain, silloin vaadimme rekisteröitymisen Eviraan koirien kaupalliseksi maahantuojaksi. Tällöin siis myös rekisteröidyttäisiin Traces-järjestelmään, johon tuotavat koirat merkitään. Kyse on siis siitä, että onko tuontitoiminta järjestelmällistä vai ei. Ei ole merkitystä on tuojataho yhdistys vai yksityinen henkilö: samat säännöt pätevät kaikille. Voimme myös rekisteröidä vain henkilöitä tai yhdistyksiä, jotka toimivat Suomessa. Emme voi rekisteröidä ulkomailla olevia toimijoita. Jos henkilö toimii Espanjassa, tulisi hänen etsiä itselleen suomalainen yhteistyökumppani, joka hoitaa koirien maahantuonnin Suomen osalta. Tällöin yhteistyökumppani Suomessa rekisteröityy meille maahantuojaksi ja ottaa vastuun kaikista maahantuoduista eläimistä.

Maahantuoja (eli suomalainen yhteistyökumppani) tulee olemaan vastuussa kaikesta eläimiin liittyvästä niiden kuljetuksesta, hyvinvoinnista ja eristyksestä lähtien. Maahantuoja on vastuussa myös siitä, että tuontiehdot täyttyvät. Jos eläimiä tuodaan laittomasti Suomeen, eli jos tuontiehdot eivät täyty, uhkaa eläimiä palautus lähtömaahan, karanteeni silloin kun se on mahdollista tai jopa lopetus. Maahantuojan vastuu on siis todella suuri.

Maahantuojaksi rekisteröityminen on voimassa 3 vuotta ja se on maksullinen. Maksu vuonna 2014 rekisteröityneille on 107€, mutta hinta tulee muuttumaan vuoden 2015 alussa.

Maahantuojan tulee myös ottaa yhteys Suomessa kaupungin- tai kunnaneläinlääkäriin, jolta voi kysyä tarkemmin eristystiloista ja niiden vaatimuksista. Myös aluehallintoviranomaisille tulisi ilmoittaa asiasta. Maahan, josta eläimet Suomeen tulevat (esim. Espanja), tulisi myös olla yhteydessä virkaeläinlääkäriin, joka tarkastaa eläimet ennen niiden lähettämistä Suomeen ja tekee niistä tarvittavat merkinnät Traces- järjestelmään." 


Eli; kertauksen vuoksi: 


  1. Samat säännöt pätee silloin kun tuonti on järjestelmällistä. Järjestelmällistä on kun koiria ilmoitellaan netissä tai Facebookissa, niille etsitään koteja ja koiran kuljettaa Suomeen lentokummi. 
  2. Yksityisellä koiria lähettävällä taholla joka on koiran lähtömaassa tulee olla Suomessa yhteistyökumppani joka on vastuullinen maahantuoja - ja jonka tulee olla rekisteröitynyt Eviraan kaupalliseksi maahantuojaksi. 
  3. TRACES-rekisteröinti tulee tehdä lähtömaassa paikallisen virkaeläinlääkärin toimesta. 
  4. Se ei riitä että yksityinen taho lähettää Suomeen koiran. Tällä taholla tulee olla Suomessa yhteistyökumppani joka on vastuullinen Eviran maahantuontirekisteristä löytyvä tuoja - ja koirista tulee tehdä TRACES-rekisteröinti.

Jos yksityinen koiria välittävä taho selittää ettei heidän tarvitse rekisteröityä Eviraan tai ei heidän tarvitse TRACES-velvoitteita noudattaa - he puhuvat palturia. Eviran määräykset ovat asiaan liittyen hyvin selvät. Samat säännöt pätevät kaikille rescuekoiria välittäville tahoille - myös näille yksityishenkilöille jotka aina keksivät jotain syitä miksi muka heidän ei tarvitse määräyksiä noudattaa. 

Älä adoptoi koiraa tahon kautta joka määräyksiä kiertää. Pyydä tahoa kertomaan TRACES-rekisteröintitunnukset ja tieto Eviran maahantuojarekisteristä ja suomalaisesta yhteistyökumppanista joka on rekisteröitynyt. Uskalla sanoa ja kysyä - miksi määräyksiä ei noudateta jos tietoja ei ole esittää tai niiden puuttumista koitetaan selitellä. Riskit ovat kuitenkin aika suuret - sen yksittäisen koiran kohdalla jos maahantuontimääräyksiä on kierretty - sekä koko rescuetoiminnan kannalta. Muutamat mädät omenat pilaavat koko sadon. Älä myöskään lahjoita rahaa kerääjille joilla ei varainkeruuta varten lupia ei ole. Kun rahaa pyydellään esim kummikoiramaksuihin tai mihin vaan - tarvitaan sitä varten luvat - silloinkin vaikka kerääjä asuisi ulkomailla. 

Kannattaa myös pohtia - miksi määräyksiä kierretään? Kuinka voit tietää että kaikki on oikeasti kuten välittäjä väittää jos Eviran sääntöjä rescuekoirien maahantuonnissa ei noudateta? Kuinka voit tietää että kummikoiramaksusi tai eläinten ruokiin kerjätyt rahasi menevät sinne minne on tarkoitettu jos keräävä taho on yksityisen henkilön pankkitili ilman tarvittavia lupia?

Älä tue pimeää tuontia - oli sitten kyseessä pentutehtaat tai määräyksiä kiertävät "pelastajat". 


Hyödyllisiä linkkejä:
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti